Akademia Menedżerów Kultury

+48 508 105 010 szkolenia@inicjatywa.org

+48 508 105 010 Mail

Organizator

Stowarzyszenie Inicjatywa

Partnerzy

Menedzerowie Kultury Regionalne Obserwatorium Kultury

Patron

Narodowe Centrum Kultury

"Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację."

Henry Ford

"Jeśli uważasz, że coś potrafisz lub że czegoś nie potrafisz, na pewno masz rację."

Henry Ford

O projekcie

W pędzie tworzenia projektów, programów często nie mamy przestrzeni na zadanie sobie podstawowych pytań nt. naszych wartości, naszych kompetencji, naszej wiedzy, naszej wizji, czy wreszcie pytań, dla kogo robimy to, co robimy. Zamiast relacjami i wartościami myślimy terminami i zadaniami, zamiast słuchać - mówimy, zamiast trwale budować - tworzymy konstrukcje ad hoc.

Więcej

Program poszczególnych szkoleń

Proces szkoleniowy

Szkolenia odbywają się w dobrej atmosferze i w małych grupach. Takie podejście gwarantuje wzrost kompetencji uczestników szkoleń a zaangażowanie w proces szkoleniowy pozwoli z kolei na wydobycie mocnych stron jego uczestników.

Metodyka szkoleń

Wszystkie szkolenia będą prowadzone w oparciu o uniwersalny cykl uczenia się stworzony przez Davida Kolba. Obejmuje on 4 główne fazy:

DOŚWIADCZENIE (case study, symulacje, ćwiczenia pracę w grupach). Ten etap to praktyczne doświadczenie tematu szkolenia.

REFLEKSJA (dyskusje, dyskusje z uczestnikami, wnioski z ćwiczeń). Ten etap obejmuje wyciąganie wniosków z tego było ćwiczone podczas szkolenia).

TEORIA (zasady, wiedza prezentacje uczestników). Ten etap obejmuje uporządkowanie wiedzy w danym temacie.

PRAKTYKA (odniesienie do własnej sytuacji zawodowej). Ten etap obejmuje wytworzenie własnego know – how (warsztatu)  do zastosowania praktyce.

CELE SZKOLEŃ

  • wzrost kompetencji wśród osób zajmujących się zawodowo kulturą
  • wzrost wiedzy na temat zarządzania, promocji projektów kulturalnych i pozyskiwania środków na działalności kulturalną ze źródeł publicznych i prywatnych
  • profesjonalizacja działań branży kulturalnej
  • poprawa funkcjonowania instytucji i organizacji kultury
  • zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez instytucje i organizacje kultury
  • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkoleń
  • integracja środowiska menedżerów kultury
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń

Formularz zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy

Po wypełnieniu formularza, zgłaszający dostanie wiadomość e-mail z numerem konta, na które należy wnieść opłatę.

Wartości

Akademia Menedżerów Kultury podobnie jak zorganizowany przez nas w grudniu 2015 roku Kongres Menedżerów Kultury, tworzona jest w oparciu o wartości, istotne dla nas jako organizatora oraz dla jej uczestników. Określają one priorytety naszego działania i obszarów, które są nam szczególnie bliskie.

Wartości kongresu

LudzieLudzie

Wdrażają w życie wszystkie wyżej wymienione wartości. Bez nich nie miałby miejsce dialog, bez ich chęci do działania nie istniałaby żadna aktywność kulturalna. Stanowią przyczynę i cel rozwoju – przez nich i dla nich realizuje się każdy projekt.

EuropejskośćEuropejskość

Dziedzictwo i tradycja Starego Kontynentu są rzeczą niezbywalną dla każdego Europejczyka. To, w jaki sposób mówi, porusza się i zachowuje stanowi nierozerwalny związek z jego pochodzeniem. Europejskość jest wartością, którą należy cenić, pamiętając o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą świadomość owej tożsamości. Oznacza nie tyle granice terytorialne, co cały dorobek kulturowy tego kontynentu, który ukształtował nas jako mieszkańców Europy.

ProfesjonalizmProfesjonalizm

Podstawą każdego projektu jest zaangażowanie kadry w jego realizację oraz rzeczowe do niego podejście. Wysokie kompetencje pracowników, odpowiednie przygotowanie i wdrożone standardy organizacji świadczą o jakości wykonywanych przez nią działań. Kongres Menedżerów Kultury propaguje ideę efektywnego i profesjonalnego podejścia do aktywności kulturalnej.

WspółpracaWspółpraca

To otwarcie się na kompromis i wspólne działanie, niezależnie od wszelkiego rodzaju barier. Oznacza przejście od dialogu ku zainicjowanym przez niego działaniu. Ma na celu wypracowanie unikalnych metod realizacji projektu i podtrzymywanie więzi między instytucjami kultury z całej Europy. Podjęte w wyniku takiej współpracy inicjatywy wzbogacają sektor kultury o nowe rozwiązania i ciekawe idee warte kontynuacji.

DialogDialog

Oznacza przejście z poziomu dyskusji na poziom porozumienia i współpracy. Dialog to wyjście z własnej strefy komfortu ku drugiemu człowiekowi przy uwzględnieniu okoliczności, jakie towarzyszą temu spotkaniu. W praktyce ma na celu wymianę doświadczeń, osiągnięcie kompromisu i efektywne działanie.

LokalnośćLokalność

Regionalna tożsamość instytucji kultury bez wątpienia wpływa na charakter przedsięwziętych przez nie działań. Lokalna specyfika wydarzeń warta jest podtrzymania w obliczu ciągłej ekspansji globalizmu. Wyznajemy idee transnarodowe i zachęcamy do działań podtrzymujących niepowtarzalność danego miejsca, dlatego też sami pielęgnujemy tradycję śląskiej kultury.

KompetencjeKompetencje

Wiedza i umiejętności stanowią jedne z najbardziej cenionych współcześnie wartości człowieka. Ich poszerzanie w oparciu o doświadczenie oraz kształcenie to nadrzędny cel organizatorów Kongresu Menedżerów Kultury. Dzięki kompetencjom animatorów kultury podnosi się nie tylko jakość pracy organizacji, ale także poziom realizowanych projektów, dlatego tak bardzo zależny nam na ich rozwoju.

InnowacyjnośćInnowacyjność

Innowacja jest wartością wyznawaną przez współczesny świat nie tylko w kontekście przemysłu, ale również kultury. Zarządzanie kulturą w perspektywie biznesowej jest postulowanym przez nas podejściem, rzadko do tej pory wdrażanym i dyskutowanym. To połączenie generuje szereg innowacji niższego rzędu, równie istotnych i wpływających na jakość realizowanych projektów. Myślenie innowacyjne oznacza bycie zawsze o krok do przodu, dlatego Kongres Menedżerów Kultury jest miejscem otwartym na wszelkie propozycje dotyczące nowych rozwiązań i narzędzi w zakresie menedżmentu.

PrzyszłośćPrzyszłość

Wychodzimy z założenia, że oglądanie się za siebie hamuje rozwój i zabija kreatywność. Zwrot ku przyszłości i myślenie o tym, co jeszcze można zrobić dla kultury nie może obejść się bez pamięci dotychczasowych dokonań, ale postępowe myślenie stanowi podwaliny odpowiedzi na każde z nurtujących nas pytań. Przyszłość jest tym, na co mamy realny wpływ, dlatego ku jej kształtowaniu kierujemy swoje działania.

InspiracjeInspiracje

Stworzenie każdego projektu powodowane jest pewną jego wizją – tego, jak powinien wyglądać i jak się prezentować. Wizja ta powstaje w oparciu o szereg inspiracji, do których w trakcie realizacji zadania odwołują się jego twórcy. Ważne, by wybierać te najbardziej wartościowe i spójne z ideą projektu.

DziałanieDziałanie

Rozmowy i koncepcje to jedno, ale projekt zostaje powołany do życia poprzez działanie. Kojarzy się ono z motywacją, ruchem, aktywnością mającą realny wpływ na kształt kultury. Jako wartość stoi w opozycji do stagnacji i monotonii i postuluje rzeczywiste rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie konkretnych kroków z użyciem odpowiednich narzędzi. Podstawą takiego podejścia w kontekście zarządzania kulturą jest myślenie projektowe, którego wypracowanie stanowi priorytet dla każdego animatora i menedżera.

RozwiązanieRozwiązanie

Kluczem do znalezienia odpowiedniego rozwiązania jest dobre przedstawienie problemu. Właściwe definiowanie pytań naprowadza często na trafne odpowiedzi. Poszukiwania rozwiązań palących kwestii to priorytet naszych działań, a doprowadzić mają do nich rozmowy, dyskusje i dialog zaproszonych gości oraz uczestników Kongresu. Organizacja tego wydarzenia jest krokiem ku podjęciu tematu zarządzania, a tym samym poszukiwania rozwiązań licznych problemów, które napotykają instytucje kultury.

Patron
Organizatorzy
Partnerzy

Organizator

Stowarzyszenie Inicjatywa

Partnerzy

Menedzerowie Kultury Regionalne Obserwatorium Kultury

Patron

Narodowe Centrum Kultury

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Stowarzyszenie Inicjatywa

ul. Warszawska 6

40-009 Katowice


szkolenia@inicjatywa.org

tel. +48 508 105 010